Mikroklimat panujący w GROCIE SOLNEJ jest w pełni porównywalny z klimatem morskim. Stężenie jodu w jaskini solnej odpowiada stężeniu jodu nad morzem podczas sztormu. Relaksacyjne i lecznicze działanie groty wynika ze specyficznych warunków mikroklimatycznych oraz elementów muzyko i koloroterapii. Od dawna znane jest terapeutyczne oddziaływanie barw i dźwięków na organizm ludzki. Odpowiedni system nagłośnienia i...